காட்டுத்தேன் கிடைக்கும்.
நெய்தல் இயற்கை அங்காடி (தேன் மொத்த விற்பனை),
கன்னியாக்குமரி

மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்த சுத்தமான காட்டுத்தேன் கிடைக்கும்.
1 கிலோ- 280 ரூபாய்
(சந்தை நிலவரத்தை பொறுத்து விலை மாறுபடும்)

எல்லா ஊர்களுக்கும் கொரியர் அனுப்பி தரப்படும். 
குறைந்தபட்ச ஆர்டர் 2 கிலோ.
(கொரியர்/டெலிவரி கட்டணம் தனி)

R.ரெதீஷ், 
நெய்தல் இயற்கை அங்காடி (தேன் மொத்த விற்பனை),
கன்னியாக்குமரி

Address
நெய்தல் இயற்கை அங்காடி (தேன் மொத்த விற்பனை),
கன்னியாக்குமரி
Salem
mettur
omalur
attur

This website is not responsible for any personal loss

Terms and conditions Privacy Policy